Kokot, castle (perished)

Place: Štúrovo, County: Nové Zámky, Region: Nitra , Historic region: Ostrihom

Brief description

A perished castle demolished during Osman invasion in 1543.


3D hrady


Hrad Beckov


Kamenní strážcovia III


Malé Karpaty 1935

Literature

Názvy hradov a zámkov v Slovenskej republike
Slovenský úrad geodézie a kartografie. Bratislava. 1990